Waxing

Waxing Menu

 • Lip
  $12
 • Chin
  $12
 • Brows
  $15
 • Nose
  $12
 • Leg 1/2
  $35
 • Leg Full
  $65
 • Bikini
  $40
 • Brazilian
  $50
 • Underarm
  $20
 • Arms
  $42
 • Back & Shoulders
  $55
 • Chest
  $30
 • Brow/Lip combo
  $23
 • Chin/Lip combo
  $20